WWW.NEW.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн ресурсы
 

«13 вересня 2016 року м. Київ, готель «ПРЕЗИДЕНТ» № Питання стр. Про діяльність Національної асоціації адвокатів України до 13 вересня 1. 2016 року. Доповідач: Ізовітова Л.П. Про стан ...»

РЕЄСТР ПИТАНЬ

засідання Ради адвокатів України

13 вересня 2016 року м. Київ,

готель «ПРЕЗИДЕНТ»

№ Питання стр .

Про діяльність Національної асоціації адвокатів України до 13 вересня

1 .

2016 року .

Доповідач: Ізовітова Л.П .

Про стан справ щодо ведення Єдиного реєстру адвокатів України .

2 .

Про стан сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2016 році .

Доповідач: Гвоздій В.А .

Про Стратегію розвитку Національної асоціації адвокатів України до 3 .

2020 року .

Доповідач: Петрова Н.І .

Розгляд звернень про надання роз’яснень 4 .

Про розгляд звернення адвоката Павлова М.О. з проханням роз’яснити, чи є смерть 4.1 .

скаржника у дисциплінарній справі підставою для закриття дисциплінарного провадження на стадії дисциплінарної перевірки/закриття уже порушеної дисциплінарної справи .

Доповідачі: Бляшин М.С., Горощенко Л.В .

Про розгляд звернення Голови Ради адвокатів Житомирської області 4.2 .

Прокопчука В.О. щодо надання роз’яснення з питань поновлення права на заняття адвокатською діяльністю .

Робоча група: Маланюк М.М., Слівінський О.В., Комарницька О.О., Каденко О.О., Репешко П.І., Зажирко Ю.Д .

Про розгляд звернення громадянина Свірського В.С. про надання роз’яснення деяких 4.3 .

положень Правил адвокатської етики .

Робоча група: Комарницька О.О., Петрова Н.І., Каденко О.О., Дроздов О.М., Святоцький О.Д .Про розгляд звернення Голови Ради адвокатів Житомирської області 4.4 .

Прокопчука В.О. з проханням роз’яснити, чи відповідає вимогам чинного законодавства допуск громадянина Журавського Є.Б. до складення кваліфікаційного іспиту та отримання ним свідоцтва про складення іспиту, а також з приводу законності підстав для видачі йому свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування .

Доповідачі: Маланюк М.М., Слівінський О.В., Плескач А.Б .

Про розгляд звернення директора адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма 4.5 .

«ДАЦ» Бєліка С.П. про надання роз’яснення та методичних рекомендацій щодо застосування адвокатами права на вилучення речей та документів, передбаченого статтею 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», та процедури застосування такого права .

Доповідачі: Каденко О.О., Афанасієв Р.В., Маланюк М.М .

Розгляд звернень (листів, скарг) з інших питань 5 .

Про розгляд звернення адвоката Жерновнікова С.О. з питань врегулювання оплати 5.1 .

праці адвокатів .

Доповідачі: Маланюк М.М., Полонський Ю.М .

Про розгляд звернення Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 5.2 .

Козьякова С.Ю. про надання пропозицій щодо концептуальних підходів до порядку та методології кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді у Верховний Суд України та вищі спеціалізовані суди .

Про розгляд звернення адвоката Юхно К.О. з проханням роз’яснити, якими документами може підтверджуватися досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення (щонайменше 10 років) в контексті норми, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 38 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» .

Доповідачі: Мнишенко І.Є., Каденко О.О., Афанасієв Р.В., Зажирко Ю.Д., Божик В. І .

Про розгляд звернення Голови Ради адвокатів Київської області Бойка П.А. із 5.3 .

проханням ініціювати до Кабінету Міністрів України та Президента України питання щодо внесення змін до Закону України «Про судовий збір» у частині зменшення розміру ставок судового збору .

Доповідачі: Величко Л.Ю., Мнишенко І.Є .

6. Питання діяльності органів адвокатського самоврядування (розгляд звернень, листів, скарг з питань, пов’язаних із діяльністю органів адвокатського самоврядування) Донецька область 6.1 .

6.1.1. Про розгляд скарги адвоката Валюха В.О. на рішення Ради адвокатів Донецької області від 29 червня 2016 року про відмову у внесенні його до Реєстру адвокатів – керівників стажування .

–  –  –

6.2.1. Про розгляд скарги громадянки Таранкової І.М. на рішення Ради адвокатів Полтавської області від 26 травня 2016 року про відмову у видачі їй свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без складення кваліфікаційного іспиту .

6.2.2. Про розгляд заяви громадянки Таранкової І.М. про надання роз’яснення щодо можливості отримання нею свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без складення кваліфікаційного іспиту .

–  –  –

Про розгляд звернення громадянина Ковчежнюка В.М. про надання роз’яснення щодо можливості отримання ним свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без складення кваліфікаційного іспиту та проходження стажування .

–  –  –

6.4.1. Про розгляд заяви Голови КДКА Київської області Ковбасінської Г.В. про скасування рішення Ради адвокатів Київської області від 03 червня 2016 року про затвердження «Звіту за результатами перевірки Робочою групою обставин невикористання КДКА Київської області можливості приватизації (викупу) займаного нею приміщення, обґрунтованості укладення договору оренди приміщення, в якому розміщується КДКА Київської області, розміру орендної плати та розміру оплати за охорону приміщення, яке орендує КДКА Київської області» .

6.4.2. Про розгляд звернення Голови КДКА Київської області Ковбасінської Г.В. щодо правомірності надання функцій і повноважень з питань контролю за фінансовогосподарською діяльністю КДКА регіону іншим утворенням – робочим групам, комісіям тощо .

–  –  –

6.6.1. Про результати роботи спеціальної тимчасової комісії з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва .

6.6.2. Звернення Голови Ради адвокатів міста Києва Рафальської І.В. з проханням роз’яснити пункт 1 рішення Ради адвокатів України від 11 червня 2016 року № 156 «Про деякі питання реалізації Висновків спеціальної тимчасової комісії з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва» .

–  –  –

Про розгляд звернення Голови Ради адвокатів Хмельницької області Вагіної Н.А .

щодо проведення конференції адвокатів Хмельницької області (витяг з протоколу № 7 засідання Ради адвокатів Хмельницької області від 08 червня 2016 року) .

–  –  –

Про розгляд звернення заступника Голови Ради адвокатів Сумської області Маслової О.Є. щодо проведення конференції адвокатів Сумської області (рішення Ради адвокатів Сумської області від 22 серпня 2016 року № 8/12) .

–  –  –

Про розгляд звернення Голови Ради адвокатів Волинської області Руденко Г.А. щодо проведення конференції адвокатів Волинської області (рішення Ради адвокатів Волинської області від 02 вересня 2016 року № 1/54-19) .

–  –  –

Про розгляд звернення заступника Голови Ради адвокатів Рівненської області Гнатущенка В.І. про надання роз’яснення щодо можливості видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Ярмошику В.Г.
Похожие работы:

«ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Открытое акционерное общество Открытие Холдинг Код эмитента: 14406-A за 1 квартал 2016 г. Место нахождения эмитента: 115114 Россия, г . Москва, Летниковская 2 стр. 4 Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о цен...»

«Панасоник (СНГ) АО 117393, Москва, ул. Профсоюзная, 56, 7 этаж Телефон (499) 9804205 Факс (495) 9804224 provideo@panasonic.ru, www.panasonic.ru Камеры наблюдения аналоговые в кожухе Рanasonic WV-CW380 серия Всепогодная камера день/ночь Super Dynamic III Функция Super Dynamic III Оснащена 1/3-дюймовым CCD (752 H x 582 V элементо...»

«1 "УТВЕРЖДАЮ" СОГЛАСОВАНО" Исачкина Р.В. Никишина Е.В. Президент КСК "Русский Алмаз" Исполнительный директор ФКСМО "_" 2017 г. "_" _ 2017 г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ "КУБОК КСК "РУССКИЙ АЛМАЗ" 1 ЭТАП. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ I. СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные, квалификационные к...»

«Наталья Владимировна Иванова Планировка участка Серия "Домашний мастер" Текст предоставлен издательством Вече http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=167713 Планировка участка. Практическое руководство: Вече; М...»

«Мобильность и солидарность. Статья вторая1 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. Т. 11. № 1. 2012 19 Александр Филиппов* Аннотация . Статья является продолжением статьи "Мобильность и солидарность. Статья первая". Солидарность рассматривается прежде всего с точки зрения сополагаемого смысла, дополнительного мотива, сопутствующего основной мотивац...»

«Ювелирная Россия Новостной еженедельник 10 января 2017 № 461 ПрограММа ВыСтаВок "юВелирНая роССия" 1–5 февраля 2017 2–5 марта 2017 "Санкт-Петербург, кВЦ "Экспофорум Москва, ВДНХ, павильон 75 6–9 апреля 2017 22–25 июня 2017 16–19 ноября 2017 Санкт-...»

«РАЙ В ОДНУ НОЧЬ? Дитер Энгенхайстер ЭНГЕНХАЙСТЕР Дитер, коммерческий директор и совладелец фирмы "АНГО — Холдинг" (ФРГ). Пожертвования имеют символическую цену и проблемы не решают Горбачеву нужны...»

«Обеспечение роста конкурентоспособности гимназии за счет создания внутригимназической систе В статье рассмотрен процесс создания системы разработки и системы менеджмента качества в общеобразов...»

«Аксиоматический метод (лекции, ОТиПЛ) к.ф.-м.н., с.н.с. Е. Е. Золин Содержание 1 Что такое аксиоматический метод 2 1.1 Формальный аксиоматический метод..... ..................... 2 1.2 Возникновение аксиоматического метода........................ 3 1.3 Игрушечный пример а...»

«' V^ V • ИАЭ-3899/4 С. А. Цимбалов ХАРАКТЕРИСТИКИ РОДИЕВОГО ДЕТЕКТОРА НЕЙТРОНОВ ДПЗ-1М Москва 1984 УДК 621.C3S.564 Ключевые слова: нейтронный детектор, родий, чувствительность детекторе, выгорание, расчет, эксперимент. Приводятся характеристики родиевого детектора ДПЗ-1М (чувствительность к...»
 
2018 www.new.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.